Viên đặt âm đạo Foncare

Viên đặt âm đạo Foncare điều trị viêm âm đạo do Trichomonas và nấm Candida Abicans…

Gọi Ngay
Bản Đồ