Maxibumol (Ibuprofen 100mg/Paracetamol 250mg) – Thuốc cốm uống, vị ngọt hương cam, hạ sốt, giảm đau, chống viêm

Tư Vấn Miễn Phí: 18009215

18009215