Cefpovera 40 (Cefpodoxime 40 mg) – Kháng sinh Cephalosporin thế hệ 3, dạng bột pha uống, vị cam ngọt

Tư Vấn Miễn Phí: 18009215

18009215